EROTICKÉ POMÔCKY

Erotické pomôcky online:

erotické pomôcky .sk - online erotické pomôcky za najnižšie ceny

Nasledujúce stránky obsahujú erotický materiál, nevhodný pre osoby mladšie 18 rokov.
Pokiaľ vstúpite na stránky eroticke pomocky .sk , máme za to, že vyjadrujete súhlas s nasledujúcimi bodmi:
1) Som dospelý(á), a dovŕšil(a) som 18 rokov, a pokiaľ se nachádzam v krajine, kde je zákonná plnoletosť stanovená vyššiemu veku, dosiahol(a) som už túto hranicu.
2) Súhlasím s pohľadom na sexuálne orientovaný materiál a erotické pomôcky pre svoju osobnú potrebu. Tento materiál budem používať iba vo svojom súkromí.
3) Sám (sama) a bez donútenia budem vyberať materiály a obrázky, ktoré neporušujú zákony krajiny v ktorej žijem.
4) Sexuálne orientované materiály aj erotické pomôcky ma neurážajú, nepohoršujú alebo inak neohrozujú.
5) Nebudem ukazovať tieto erotické obrázky (erotické pomôcky) osobám mladším 18 rokov ani nikomu inému voči komu by erotický materiál (erotické pomôcky) mohol byť urážlivý.
  Vstup do obchodu